Doa untuk orang yang sedang sakit tenat


Bismillah ...


"Tiada Tuhan disembah melainkan Allah, Allah Maha Besar, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selaiin Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, bagi-Nya kerajaan dan bag-Nya pujian. Tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada ada daya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. (HR At-Termidzi dan Ibnu Majah. Menurut pendapat Albani hadits tersebut adalah shahih. 


semoga Allah sentiasa melindungi dan merahmati hidup kita ...
Daripanya kita datang dan kepadanya kita kembali ...

2 comments: